Odborné učebne

KVANT spol. s r.o.

V tejto časti nájdete prehľadne usporiadanú ponuku nábytku, sád učebných pomôcok a samostatných učebných pomôcok a vybavenia pre ZŠ.
Uvedené ceny sú platné do 31.12.2018 a slúžia ako podklad pre vypracovanie Predpokladanej hodnoty zákazky (prieskumu trhu).
Ponúkané sady sú vzorové, odporúčané ako najvhodnejšie pre výučbu polytechniky, fyziky, biológie a chémie. Na základe požiadavky zákazníka sú sady modifikovateľné.

Zobrazené produkty: 141 - 160 z celkového počtu 390 (Počet strán: 20)
 

1F199044B - Sada Pohy, Práca, Energia, fyzika 8. roč.

166,80 €Pridať

 

1F199045B - Sada Magnetizmus, fyzika 9. roč.

220,80 €Pridať

 

1F199046B - Sada Elektrostatika, fyzika 9. roč.

207,60 €Pridať

 

1F199047B - Sada Elektrina 1, fyzika 9. roč.

260,40 €Pridať

 

1F199048B - Sada Elektrina 2, fyzika 9. roč.

166,80 €Pridať

 

1F199049B - Zostava laboratórnych stojanov, fyzika

204,00 €Pridať

 

1F199050B - Laboratórne nástroje a meradlá, fyzika

120,00 €Pridať

 

1F199051B - Elektrické zdroje tepla s tyristorovým regulátorom, fyzika

252,00 €Pridať

 

1F199052B - Napäťové zdroje a meradlá, fyzika

240,00 €Pridať

 

1F199053B - Laboratórne sklo, fyzika

120,00 €Pridať

 

1F199055B - Úložná skriňa na pomôcky, fyzika

264,00 €Pridať

 

1F199056B - Laboratórne výlevky (voda, odpad, elektroinštalácia), fyzika

960,00 €Pridať

 

1F199057B - Elektrostatika - doplnok učiteľa, fyzika 9. roč.

840,00 €Pridať

 

1F199058B - Magnetizmus - doplnok učiteľa, fyzika 9. roč.

420,00 €Pridať

 

1F199059B - Elektrina a Magnetizmus - doplnok učiteľa, fyzika 9 roč.

540,00 €Pridať

 

1F199060B - Laboratórne vybavenie a meradlá - učiteľ, fyzika

1 080,00 €Pridať

 

1F199061B - Laboratórne sklo - učiteľ, fyzika

420,00 €Pridať

 

1F199062A - Sada silomerov (7 sád)

Sada obsahujúca sedem sád odolných silomerov využiteľných s Interfejsom na zber dát. Každá sada obsahuje 7 ks silomerov v balení vo forme vložky z penového materiálu, rozsah silomerov 0,2-100N, materiál odolný plast, kovová pružina, Sada pre učiteľa a 6 skupín žiakov.

1 080,00 €Pridať

 

1K199001A - Digitálna učebnica Fyziky pre ZŠ

Učiteľská licencia multimediálnej učebnice v digitálnej forme pre základné školy vrátane žiackych domácich licencií. Obsah je spracovaný formou prezentácií (kreslených obrázkov, animácií, fotografií a testov) a obsahuje kompletný prierez učivom fyziky pre základné školy. Výučbový softvér je vytvorený podľa platných učebných osnov pre ZŠ a obsahuje odporúčaciu doložku MŠ. Obsah je prierezom učiva fyziky a obsahuje témy pre 6.ročník ZŠ: vlastnosti kvapalín, plynov, vlastnosti pevných látok a telies, hustota pevných látok, kvapalín a plynov, Pascalov zákon, Archimedov zákon. Obsah pre 7. ročník ZŠ: teplota, skupenstvá látok a ich zmeny, topenie, tuhnutie, vyparovanie, var, kondenzácia, teplo a využiteľná energia, tepelný stroj. Obsah pre 8. ročník ZŠ: svetlo, vlastnosti svetla, odram, lom, šošovky, optické vlastnosti oka, sila a jej znázornenie, meranie sily, skladanie síl, rovnováha síl, ťažisko, páka, kladka, tlaková sila, tlak, trenie, pokoj a pohyb telesa, trajektória pohybu, rovnomerný a nerovnomerný pohyb. Obsah pre 9. ročník ZŠ: magnetické a elektrické vlastnosti látok, elektrický prúd v kovových vodičoch, meranie prúdu a napätia, elektrický odpor vodiča, elektrická práca a príkon, magnetické pole v okolí vodiča, elektromagnet, vedenie elektrického prúdu v kvapalinách a plynoch, elektrolýza.

583,20 €Pridať

 

1K199002A - Digitálne učebnice fyziky pre 8-ročné gymnáziá

Licencia digitálnych učebníc pre 8-ročné gymnáziá. Obsah je spracovaný formou prezentácií (kreslených obrázkov, animácií, fotografií a cvičení) a obsahuje kompletný prierez učivom fyziky na úrovni fyziky 8-ročného gymnaziálneho obsahu. Tématický obsah: Sila a pohyb, Vlastnosti kvapalín a plynov, Magnetizmus, Elektrina, Periodické deje, EM žiarenie a častice mikrosveta. Výučbový softvér je vytvorený podľa platných učebných osnov pre ZŠ a obsahuje odporúčaciu doložku MŠ.

1 753,20 €Pridať

Strana č.345678910111213