Odborné učebne

KVANT spol. s r.o.

V tejto časti nájdete prehľadne usporiadanú ponuku nábytku, sád učebných pomôcok a samostatných učebných pomôcok a vybavenia pre ZŠ.
Uvedené ceny sú platné do 31.12.2018 a slúžia ako podklad pre vypracovanie Predpokladanej hodnoty zákazky (prieskumu trhu).
Ponúkané sady sú vzorové, odporúčané ako najvhodnejšie pre výučbu polytechniky, fyziky, biológie a chémie. Na základe požiadavky zákazníka sú sady modifikovateľné.

Zobrazené produkty: 101 - 120 z celkového počtu 390 (Počet strán: 20)

1F199004A - Učiteľská termodynamická sada

Učiteľská termodynamická sada vrátane 20-dielnej sady statívového Al stojana je využiteľná s interfejsom pre senzory. Sada obsahuje 40 komponentov a umožňuje prezentovať tieto experimenty na šírenie tepla: model teplomera, kalibrácia teplomera, bimetal, dĺžková rozťažnosť pevných látok, zmena objemu kvapalín, zmena objemu vzduchu pri konštantnom tlaku, zmena tlaku pri konštantnom objeme, vedenie tepla, prúdenie tepla, sálanie tepla, tepelná izolácia a experimenty na zmeny skupenstva: merná tepelná kapacita kvapalín, pevných látok, teplota topenia, chladiaca zmes, skupenské teplo tuhnutia, teplota varu, destilácia.

583,20 €Pridať

1F199005A - Laboratórny podnos - učiteľ

Sada laboratórnych podnosov pre učiteľa - jeden podnos v rozmere 400x300x40 mm a druhý podnos s rozmerom 250x250x40 mm, s teplotnou odolnosťou do 50°C a chemickou odolnosťou pre materiály PS.

28,92 €Pridať

1F199006A - Sada pre termodynamiku s príslušenstvom - učiteľ

Sada pre termodynamiku obsahuje 1 ks propan-butanový plynový horák s ventilovou náhradnou náplňou s 230 g propan-butánovej zmesi EN417 v bezpečnostnej nádržke, 1 ks Joulového kalorimetra s 3 špirálami a 2 ks laboratórnych liehových teplomerov s silikónovým dielom proti samovoľnému pohybu.

99,60 €Pridať

1F199007A - Učiteľská mechanická sada

Učiteľská mechanická sada obsahuje komponenty, ktoré sú využiteľné s interfejsom pre senzory. Sada obsahuje 45 komponentov a umožňuje prezentovať 25 experimentov z mechaniky: napr. naklonená rovina, zákony páky, momenty a sily, sily pôsobiace na ramene páky, sila ako vektor, pohyb kyvadla, fyzikálne kyvadlo, pevné a pohyblivé kladky, Hookov zákon, rezonancie, ťažisko, trenie, princíp sily a jednoduchých strojov, pevná kladka, pohyblivé kladky, pokusy s trením, libela, kyvadlo a iné. Všetky komponenty sú prispôsobené na to, aby z nich bolo možné zostaviť pokusy na magnetickej tabuli.

980,40 €Pridať

1F199008A - Multifunkčný model mechanického auta

Učebná pomôcka určená na znázornenie princípov mechaniky. Fyzikálne autíčko umožňuje meranie dĺžky telesa, demonštruje treciu silu, princíp rovnoramennej aj nerovnoramennej páky, jednoramennej páky, priamočiareho zrýchleneho aj spomaleného pohybu, priemernej rýchlosti, potenciálnej energie, hybnosti telesa, Newtonovho zákona sily, mechanickej práce, výkonu, premena polohovej energie na pohybovú, kladky a dvojitého kladkostroja. Súčasťou pomôcky je videomanuál v slovenčine.

613,20 €Pridať

1F199009A - Sada objem a hmotnosť - učiteľ

Sada obsahujúca 17 ks komponentov využiteľných s interfejsom na zber dát. Sada obsahuje 7 ks silomerov v balení vo forme vložky z penového materiálu, rozsah silomerov 0,2-100N, materiál plast, kovová pružina, 1x balenie 4 ks kovových valcov pre pokusy s hustotou, materiál Al/Fe/Cu/Pb, hmotnosť 200g, priemer 25 mm, 1x balenie 6 ks rôznych materiálov na určenie hustoty vážením, materiál Al/Cu/Fe/Pb/Zn/drevo, rozmer 10x10x10 mm.

134,40 €Pridať

1F199010A - Sada kladiek s príslušenstvom - učiteľ

Sada kladiek, ktoré sú využiteľné s interfejsom pre senzory obsahuje: 7 kovových kladiek s rôznymi priemermi, oceľové tyče 40cm, 25cm, 70cm, 1 ks dvojsvorka, 6 ks hák, 1 ks povraz 3 m, 1 ks pripevňovaciu skrutku, 1ks stojan s podstavcom s variabilnou možnosťou upevnenia kladiek, 1ks silomer s citlivosťou 0,2 N, sadu závaží (5g, 10g, 20g, 50g, 100g, 200g, 500g)

190,80 €Pridať

1F199011A - Kvapalinový baroskop s príslušenstvom

Zariadenie slúži na vysvetlenie a meranie tlaku kvapalín. Balenie obsahuje senzor, s priemerom 50 mm, otočný okolo svojej osi, upevnený na rúrke, manometer v tvare U, na podstavci, s vodným stĺpcom do 200 mm a kadičku.

128,40 €Pridať

1F199012A - Ručná výveva s príslušenstvom

Školská edukačná súprava pre pokusy s vákuom. Súprava obsahuje 10 častí, vrátane malej vákuovej nádoby, hadičky so spätným ventilom, ručnej vývevy a je dodávaná v prenosnom obale.

273,60 €Pridať

1F199013A - Učiteľská optická sada

Učiteľská optická sada obsahuje 28 komponentov a umožňuje prezentovať tieto experimenty: odraz a lom svetla (snellov zákon), totálny odraz, geometrická konštrukcia obrazu pomocou význačných lúčov, funkcia zdravého ľudského oka, chyby oka a korekcie, funkcia základných optických prístrojov, fotoaparát, ďalekohľad a pod. Zloženie súpravy: 15 ks optických komponentov magneticky fixovateľných (napr. sadu spojok a rozptyliek, optické hranoly, zrkadlo rovinné, vypuklé, duté, 3 ks svetelné člny, sadu RGB filtrov, difrakčá mriežka) sadu 7 ks laminovaných pracovných listov magnetických, formát A3 s popisom v slovenskom jazyku, manuál a zbierku 22 úloh v slovenskom jazyku, 1 ks magnetická tabuľa formátu A2 s opierkou, 1 ks zdroj 5 paralelných lúčov (1x 532 nm, 4x 635 nm) s elektronickým prepínaním lúčov, 3 ks samostatných čiarových laserov s možnosťou vzájomného prepojenia DC prepojovacími káblami, 5 lúčový zdroj aj samostatné čiarové lasery spĺňajú požiadavky na triedu bezpečnosti 2 podľa STN EN 60825-1:2008-06, k zdroju a k laserom je dodané vyhlásenie o zhode a protokol s reálne nameranými hodnotami výkonu jednotlivých lúčov, 1 ks napájací zdroj, 1x zdroj bieleho svetla integrovaný do zdroja paralelných lúčov, umožňujúci demonštrovať rozklad svetla po prechode hranolom.

1 100,40 €Pridať

1F199014A - Učiteľská sada na miešanie farieb

Učiteľská sada na demonštráciu miešania farieb a základných vlastností svetla a svetelných zdrojov pomocou LED diód. Obsah súpravy: 1x sada rôznych svetelných zdrojov integrovaných do jedného celku (štvorcový RGB displej obsahujúci 36 ks LED (3x12 ks) monofarebných diód, regulácia jednotlivých RGB farieb ťahovým potenciometrom, 1x klasická žiarovka, 1x neónová trubica), sada 5 ks farebných a difúznych filtrov, sada 10 ks žiackych spektroskopov, 1x bezpečné napájanie 12V DC, 1x zbierka úloh v slovenskom jazyku. Súprava umožňuje vykonanie týchto experimentov: aditívne a subtraktívne skladanie farieb, rozptyl svetla, rozklad svetla na spektrálne zložky rôzne spôsoby vytvárania bieleho svetla, spektrálne porovnanie rôznych zdrojov svetla pomocou spektroskopov.

784,80 €Pridať

1F199015A - Učiteľská elektromagnetická sada

Učiteľská elektromagnetická sada je využiteľná s interfejsom pre senzory. Sada obsahuje 30 komponentov a umožňuje prezentovať 50 experimentov z elektriny, elektrostatiky a magnetizmu, napr. tieto: Jednoduchý el. obvod, vodiče, nevodiče, sériové a paralelné zapojenie zdrojov a spotrebičov, pevný a pohyblivý spínač, Ohmov zákon, tepelná poistka, vedenie elektriny v kvapalinách, elektromagnet, relé, zvonček, meranie elektrických veličín, elektrický náboj, polarita el. náboja, elektrostatické sily, princíp a model elektroskopu, elektrostatický výboj, simulácia blesku, pohyb guličky medzi dvomi nabitými platňami, princíp kopírovacieho stroja, elektrostatický zvonček, elektromagnetická indukcia, merania na transformátore a model eletrodynamického meracieho systému.

1 516,80 €Pridať

1F199016A - Prístroj na výrobu vysokého DC napätia

Prístroj na výrobu veľmi vysokých jednosmerných napätí pri elektrostatických pokusoch. Prístroj je elektrický aj manuálny. Napájanie: nízkonapäťový motor (napájacia jednotka 3 - 12 V) alebo ručné. Môže vytvoriť potenciálový rozdiel max. 300 kV a maximálne 10 cm iskry. Priemer konduktorovej gule 27 cm, ostatné vybavenie: elektrický vír, menšia konduktorová guľa na stojane, elektrické pierka, 2 vodiče (100 cm), ochranné okuliare.

505,20 €Pridať

1F199017A - Prístroj na indikáciu napätí s príslušenstvom

Prístroj na pokusy v elektrostatike na indikáciu napätí. Prístroj je umiestnený v kovovej skrinke so zemniacou zdierkou, obojstranne zakrytý sklom, má priehľadnú orientačnú stupnicu a rozmer skrinky je 170x50x210 mm. Príslušenstvo k prístroju: ebonitová tyč.

132,00 €Pridať

1F199018A - Ochranné prostriedky pre učiteľa - fyzika

Sada ochranných prostriedkov pre prácu vo fyzikálnej učebni. Sada obsahuje: 1 ks ochranných okuliarov - polykarbonátové, číre, nepriamo vetrané, spĺňajúce požiadavku EN 166 a EN 170, 1ks ochranný štít - polykarbonátový, spĺňajúci požiadavky EN 166 , 1ks pracovný plášť biely s dlhým rukávom, tromi vreckami, veľkosť XL, 1 ks ochranných rukavíc vhodných do chemického prostredia a spĺňajúce požiadavky EN 374.

41,28 €Pridať

1F199019A - Súbor spotrebného materiálu a vybavenia pre fyziku, učiteľ

Spotrebný materiál pre učiteľa - učebňa fyziku: základná sada laboratórneho skla pre učebňu fyziky v zložení: Valec odmerný vysoký,B, biela grad.,100ml - 6ks, Kadička nízka s výlevkou 250ml - 6ks, Kadička vysoká s výlevkou,1000ml - 6ks, Striekačka 20 ml, jednorázová - 6ks, Skúmavka s guľ. dnom,VO,12/1,0x100mm - 6ks, Hadice PVC 25 / 31mm, bal.1m - 6ks, Zátka gumová kónická 12/8x20mm - 2ks, Hadice PVC 03 / 05mm, bal.1m - 6ks, Tlačka hadicová Mohrova - 6ks, základné chemikálie pre učebňu fyziky- 100g hliník práškový, 100g železné piliny, 500g kys. citronová, digitálna váha do 2000g, teplomer v rozsahu -20°C do +110°C, pracovná podložka na stôl veľkosť A3 - 2 ks

315,60 €Pridať

1F199020A - Sada senzorov pre fyziku - žiak

Sada senzorov fyzika - žiak - sada je kompatibilná s interfejsom na zber dár. Sada obsahuje tieto senzory: 2 x sada prepojovacích káblikov, 1 ks žiacky senzor prúdu, 1 ks senzor vzdialenosti, 1 ks senzor zrýchlenia trojosový, 1 ks senzor sily, 1 ks barometrický senzor, 1 ks senzor tlaku plynu, 1 ks senzor teploty (termočlánok), 1 ks senzor magnetického poľa, 1 ks optická brána, 1 ks senzor zvuku. Sada pre skupinu 2- 4 žiakov.

891,60 €Pridať

1F199021A - Sada termodynamických súprav pre skupinu žiakov

Sada dvoch žiackych termodynamických súprav využiteľná s interfejsom pre senzory je dodávaná v stabilnom plastovom boxe. Každá sada obsahuje 22 komponentov ako napr.: 2 ks liehové teplomery s 1° delením od -20 po 120 °C a 1 ks teplomer bez stupnice, bimetalový pás 20x160 mm, rozptylovú mriežku s keramickým stredom min. D = 80 mm, súčasťou súpravy je statív s podstavou, tyč s dĺžkou 350 mm. So súpravou je možné vykonať 12 experimentov ako napr.: model teplomera, na čo sa používa teplomer, vyparovanie a kondenzácia, tepelné žiarenie, absorbcia tepelného žiarenia, vedenie tepla, vedenie tepla vo vode, deformácia kovu pod vplyvom tepla, zmena objemu plynov, výroba pary teplom. Sada súprav je určená pre skupinu 2- 4 žiakov.

300,00 €Pridať

1F199022A - Sada tácok pre skupinu žiakov

Sada tácok k laboratórnemu pracovisku obsahuje 8 ks tácok v zložení: 4 ks tácok s rozmerom 400x300x40mm a 4 ks tácok s rozmerom 250x250x40 mm, s teplotnou odolnosťou do 50°C a chemickou odolnosťou pre materiály PS. Sada pre skupinu 2-4 žiakov.

116,40 €Pridať

1F199023A - Sada termodynamika s príslušenstvom pre skupinu žiakov

Skupinová sada pre termodynamiku obsahuje 2 ks propan-butanových plynových horákov s ventilovou náhradnou náplňo 230 g propan-butánovej zmesi EN417 v bezpečnostnej nádržke, 2 ks Joulových kalorimetrov s 3 špirálami a 4 ks laboratórnych liehových teplomerov so silikónovým dielom proti samovoľnému pohybu. Sada pre skupinu 2-4 žiakov.

198,00 €Pridať

Strana č.1234567891011