Cenová ponuka

Uvedené projektové ceny sú platné do 31.12. 2018 a môžu Vám pomôcť ako podklad pre vypracovanie Predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ), čiže prieskumu trhu.

# Kód Názov Počet ks Jedn. cena bez DPH DPH Celkom bez DPH Celkom DPH Celková cena s DPH  
Zoznam je prázdny