Odborné učebne

KVANT spol. s r.o.

V tejto časti nájdete prehľadne usporiadanú ponuku nábytku, sád učebných pomôcok a samostatných učebných pomôcok a vybavenia pre ZŠ.
Uvedené ceny sú platné do 31.12.2018 a slúžia ako podklad pre vypracovanie Predpokladanej hodnoty zákazky (prieskumu trhu).
Ponúkané sady sú vzorové, odporúčané ako najvhodnejšie pre výučbu polytechniky, fyziky, biológie a chémie. Na základe požiadavky zákazníka sú sady modifikovateľné.

Zobrazené produkty: 121 - 140 z celkového počtu 390 (Počet strán: 20)

1F199024A - Sada mechanických súprav pre skupinu žiakov

Sada dvoch žiackych mechanických súprav využiteľná so školským interfejsom pre senzory obsahuje 34 komponentov, ktoré umožňujú vykonanie týchto experimentov z mechaniky: pôsobenie sily, meranie sily, silomer, trecie sily, stabilita, ťažisko, rovnováha dvojramennej páky, dvojramenná páka, jednoramenná páka, mincier, pevná kladka, pohyblivá kladka, kladkovnica a kladkostroj, naklonená rovina. Sada pre skupinu 2- 4 žiakov.

307,20 €Pridať

1F199025A - Sada objem a hmotnosť pre skupinu žiakov

Sada obsahujúca 34 ks komponentov využiteľných s Interfejsom na zber dát obsahuje 14 ks silomerov v balení vo forme vložky z penového materiálu, rozsah silomerov 0,2-100N, materiál plast, kovová pružina, 2x balenie 4 ks kovových valcov pre pokusy s hustotou, materiál Al/Fe/Cu/Pb, hmotnosť 200g, priemer 25 mm, 2x balenie vzoriek 6 ks rôznych materiálov na určenie hustoty vážením, materiál Al/Cu/Fe/Pb/Zn/drevo, rozmer 10x10x10 mm. Sada pre skupinu 2- 4 žiakov.

268,80 €Pridať

1F199026A - Sada kladiek s príslušenstvom pre skupinu žiakov

Sada kladiek, ktorá je využiteľná s interfejsom pre senzory obsahuje: 14x kovové kladky rôznych priemerov, 2x oceľové tyče 40cm, 25cm, 70cm, 2 ks dvojsvorka, 2 ks hák, 2 ks povraz 3 m, 2 ks pripevňovaciu skrutku, 2ks stojan s podstavcom s variabilnou možnosťou upevnenia kladiek, 2ks silomer s citlivosťou 0,2 N, 2x sadu závaží (5g, 10g, 20g, 50g, 100g, 200g, 500g). Sada pre skupinu 2- 4 žiakov.

381,60 €Pridať

1F199027A - Sada žiackych optických súprav pre skupinu žiakov

Sada žiackych optických súprav pre skupinu žiakov obsahuje 2 sady po 19 komponentoch, pričom každá umožňuje vykonanie týchto experimentov: odraz a lom svetla (snellov zákon), totálny odraz, geometrická konštrukcia obrazu pomocou význačných lúčov, funkcia zdravého ľudského oka, chyby oka a korekcie, funkcia základných optických prístrojov, fotoaparát, ďalekohľad. Každá súprava obsahuje 11 ks modelov optických komponentov (napr. sadu spojok a rozptyliek, optický hranol, zrkadlo rovinné, vypuklé, duté, 3 ks svetelný čln, sadu RGB filtrov, sadu 8 ks laminovaných pracovných listov formát A3 s popisom v slovenskom jazyku, manuál, zbierku 22 úloh v slovenskom jazyku a 1 ks zdroj 3 paralelných lúčov (1 x 532 nm, 2 x 635 nm) s elektronickým prepínaním predvolených lúčových pozícií, 3 lúčový zdroj spĺňa požiadavky na triedu bezpečnosti 2 podľa STN EN 60825-1:2008-06, k zdroju je priložené vyhlásenie o zhode a protokol s reálne nameranými hodnotami výkonu jednotlivých lúčov, 1 ks napájací zdroj, 1x zdroj bieleho svetla integrovaný do zdroja paralelných lúčov, umožňujúci demonštrovať rozklad svetla po prechode hranolom. Sada pre skupinu 2- 4 žiakov.

966,00 €Pridať

1F199028A - Žiacka elektrotechnická súprava pre skupinu žiakov

Žiacka sada pre skupinu žiakov využiteľná s interfejsom pre senzory obsahuje 10 komponentov, ktoré umožňujú vykonať tieto experimenty: zostavenie elektrického obvodu, elektrický obvod so spínačmi, vodič a nevodič, vedenie prúdu v kvapalinách, elektrický odpor, tepelný, magnetický a chemický efekt v elektrickom prúde, elektromagnet, sériové a paralelné spojenie elektrického obvodu. Súčasťou súpravy je ručný generátor. Sada pre skupinu 2- 4 žiakov.

403,20 €Pridať

1F199029A - Sada žiackych elektromagnetických súprav pre skupinu žiakov

Žiacka sada pre skupinu žiakov využiteľná s interfejsom pre senzory obsahuje 4 súpravy s celkovým obsahom 80 komponentov vrátane magnetických streliek, vodičov a žiaroviek s objímkou. Súpravy umožňujú vykonať tieto experimenty: magnetické materiály, sila magnetov, vzájomné pôsobenie magnetických polí, siločiary magnetického poľa, vznášanie magnetov, magnetické pole zeme, magnetický motor, polarizácia, model elektroskopu. Sada pre skupinu 4 žiakov.

411,60 €Pridať

1F199030A - Sada zdrojov bezpečného napätia a prúdu pre skupinu žiakov

Sada 2 ks zdrojov stabilizovaného napätia a prúdu s tromi integrovanými okruhmi: DC jednosmerný zdroj 0-30V plynule nastaviteľný s nastaviteľným obmedzením prúdu 0-3A, AC striedavý zdroj diskrétny 3,6,9,12,15,18 V výstupný prúd 3A, DC jednosmerný zdroj pevný 12V s obmedzením 1A, Napájanie 230 V AC, ochrana proti preťaženiu a reset pre AC zdroj 4x LCD : napätie DC, prúd DC, napätie AC, prúd AC, CE certifikát pre bezpečné používanie /EMC a LV. Zdroje sú kompatibilné na zapojenie do mobilných žiackych pracovísk. Sada pre skupinu 2- 4 žiakov.

855,60 €Pridať

1F199031B - Sada ochranných prostriedkov - fyzika - žiaci

Sada ochranných prostriedkov pre skupinu 4 žiakov pre prácu vo fyzikálnej učebni. Sada obsahuje: 4 ks ochranných okuliarov - polykarbonátové, číre, nepriamo vetrané, spĺňajúce požiadavku EN 166 a EN 170, 4 ks ochranný štít - polykartonátový, spĺňajúci požiadavku E166, 4ks pracovný plášť biely s dlhým rukávom, tromi vreckami, veľkosť M, 4ks ochranný pracovný rukavíc vhodných do chemického prostredia a spĺňajúcich požiadavky normy EN 374. Sada pre skupinu 4 žiakov.

145,20 €Pridať

1F199032A - Súbor spotrebného materiálu a vybavenia pre fyziku, žiaci

Spotrebný materiál pre skupinu žiakov k učebným pomôckam pre fyziku: sklo - sada pre fyziku: Valec odmerný vysoký,B, biela grad.,100ml - 6ks, Kadička nízka s výlevkou,250ml - 6ks, Kadička vysoká s výlevkou,1000ml - 6ks, Striekačka 20 ml, jednorázová - 6ks, Skúmavka s guľ. dnom,VO,12/1,0x100mm - 6ks,Hadice PVC 25 / 31mm, bal.1m - 6ks, Zátka gumová kónická 12/8x20mm - 2ks, Hadice PVC 03 / 05mm, bal.1m - 6ks, Tlačka hadicová Mohrova - 6ks, chemikálie - sada pre fyziku: hliník práškový 100 g, železo piliny 50g, kyselina citrónová potravinárska 500 g, digitálna váha, teplomer, pracovná podložka - 2 ks. Sada pre skupinu 4 žiakov.

201,60 €Pridať

1F199033A - Sada 5-tich ks predlžovačiek s 5-timi zásuvkami

Skupinová sada obsahujúca 5ks predlžovacích šnúr s vypínačom, 5-timi zásuvkami a prepäťovou ochranou.

36,00 €Pridať

1F199034A - Indukčný varič

Indukčný varič, jednoplatničkový, príkon 2000 W, plynule regulovateľný termostat, kontrolka prevádzky, ochrana proti prehriatiu.

136,80 €Pridať

1F199035A - Žiacka edukačná súprava - magnetizmus

Súprava obsahuje 24 rôznych častí: ružicu kompasu, magnetickú ihlu so stojanom, magnetické tyče, železné piliny, malé vagóny, sadu háčikov, obrúsenú tkaninu, kyvadlo a trecie tyče. Rozmery: 27x21x5 cm. Prehľad pokusov: magnetické materiály, magnety majú silu, prenikavé sily, čiary magnetického poľa, keď sa "stretnú" dva magnety, môže sa magnet vznášať?, ako sa vyrábajú magnety?, zemské magnetické pole, magnetický motor, ako sa môže využívať magnetizmus?, elektrické napätie, sily medzi dvoma nabitými telesami, polarizácia a účinok, nabitý balón, model elektroskopu, účinok elektroskopu, elektrostatický tanec. Obsahuje materiál na prácu jednej skupiny.

256,80 €Pridať

1F199036A - Kolbeho elektroskop

Kolbeho elektroskop, kovová skrinka so sklom a zemniacou zdierkou, priehľadná stupnica; rozmery skrinky: 17x5x18 cm.

144,00 €Pridať

 

1F199037B - Sada Vlastnosti látok, fyzika 6.roč.

192,00 €Pridať

 

1F199038B - Sada Teplota, skupenstvá, fyzika 7. roč.

194,40 €Pridať

 

1F199039B - Sada Teplo, fyzika 7. roč.

200,40 €Pridať

 

1F199040B - Sada Optika - vlastnosti svetla, fyzika 8. roč.

194,40 €Pridať

 

1F199041B - Sada Optika - odraz, lom, fyzika 8. roč.

399,60 €Pridať

 

1F199042B - Sada Optika - zobrazovaniem fyzika 8. roč.

200,40 €Pridať

 

1F199043B - Sada Sily, fyzika 8. roč.

266,40 €Pridať

Strana č.23456789101112