Knižnica > Učebnice a Interaktívne balíky

KVANT spol. s r.o.

V tejto časti nájdete prehľadne usporiadanú ponuku nábytku, sád učebných pomôcok a samostatných učebných pomôcok a vybavenia pre ZŠ.
Uvedené ceny sú platné do 31.12.2018 a slúžia ako podklad pre vypracovanie Predpokladanej hodnoty zákazky (prieskumu trhu).
Ponúkané sady sú vzorové, odporúčané ako najvhodnejšie pre výučbu polytechniky, fyziky, biológie a chémie. Na základe požiadavky zákazníka sú sady modifikovateľné.

Zobrazené produkty: 1 - 20 z celkového počtu 24 (Počet strán: 2)
 

1K199001A - Digitálna učebnica Fyziky pre ZŠ

Učiteľská licencia multimediálnej učebnice v digitálnej forme pre základné školy vrátane žiackych domácich licencií. Obsah je spracovaný formou prezentácií (kreslených obrázkov, animácií, fotografií a testov) a obsahuje kompletný prierez učivom fyziky pre základné školy. Výučbový softvér je vytvorený podľa platných učebných osnov pre ZŠ a obsahuje odporúčaciu doložku MŠ. Obsah je prierezom učiva fyziky a obsahuje témy pre 6.ročník ZŠ: vlastnosti kvapalín, plynov, vlastnosti pevných látok a telies, hustota pevných látok, kvapalín a plynov, Pascalov zákon, Archimedov zákon. Obsah pre 7. ročník ZŠ: teplota, skupenstvá látok a ich zmeny, topenie, tuhnutie, vyparovanie, var, kondenzácia, teplo a využiteľná energia, tepelný stroj. Obsah pre 8. ročník ZŠ: svetlo, vlastnosti svetla, odram, lom, šošovky, optické vlastnosti oka, sila a jej znázornenie, meranie sily, skladanie síl, rovnováha síl, ťažisko, páka, kladka, tlaková sila, tlak, trenie, pokoj a pohyb telesa, trajektória pohybu, rovnomerný a nerovnomerný pohyb. Obsah pre 9. ročník ZŠ: magnetické a elektrické vlastnosti látok, elektrický prúd v kovových vodičoch, meranie prúdu a napätia, elektrický odpor vodiča, elektrická práca a príkon, magnetické pole v okolí vodiča, elektromagnet, vedenie elektrického prúdu v kvapalinách a plynoch, elektrolýza.

583,20 €Pridať

 

1K199002A - Digitálne učebnice fyziky pre 8-ročné gymnáziá

Licencia digitálnych učebníc pre 8-ročné gymnáziá. Obsah je spracovaný formou prezentácií (kreslených obrázkov, animácií, fotografií a cvičení) a obsahuje kompletný prierez učivom fyziky na úrovni fyziky 8-ročného gymnaziálneho obsahu. Tématický obsah: Sila a pohyb, Vlastnosti kvapalín a plynov, Magnetizmus, Elektrina, Periodické deje, EM žiarenie a častice mikrosveta. Výučbový softvér je vytvorený podľa platných učebných osnov pre ZŠ a obsahuje odporúčaciu doložku MŠ.

1 753,20 €Pridať

 

1K199003A - Cvičebnica fyziky Testy pre 8-ročné gymnáziá

Licencia digitálnych cvičebníc Testy pre 8-ročné gymnáziá. Obsahuje kompletný prierez učivom fyziky na úrovni fyziky 8-ročného gymnaziálneho obsahu. Tématický obsah: Sila a pohyb, Vlastnosti kvapalín a plynov, Magnetizmus, Elektrina, Periodické deje, EM žiarenie a častice mikrosveta. Výučbový softvér je vytvorený podľa platných učebných osnov pre ZŠ a obsahuje odporúčaciu doložku MŠ.

1 310,40 €Pridať

 

1K199004A - Učebnica fyziky pre 8-ročné gymnáziá : Sila a pohyb

Učebnica pre 8-ročné gymnáziá. Obsah je spracovaný formou textov, kreslených obrázkov a cvičení a obsahuje kompletný prierez učivom Sila a pohyb. Učebnica je vytvorená podľa platných učebných osnov pre ZŠ a obsahuje odporúčaciu doložku MŠ.

20,53 €Pridať

 

1K199005A - Učebnica fyziky pre 8-ročné gymnáziá : Vlastnosti kvapalín a plynov

Učebnica pre 8-ročné gymnáziá. Obsah je spracovaný formou textov, kreslených obrázkov a cvičení a obsahuje kompletný prierez učivom Vlastnosti kvapalín a plynov. Učebnica je vytvorená podľa platných učebných osnov pre ZŠ a obsahuje odporúčaciu doložku MŠ.

20,53 €Pridať

 

1K199006A - Učebnica fyziky pre 8-ročné gymnáziá : Elektrina

Učebnica pre 8-ročné gymnáziá. Obsah je spracovaný formou textov, kreslených obrázkov a cvičení a obsahuje kompletný prierez učivom Elektrina. Učebnica je vytvorená podľa platných učebných osnov pre ZŠ a obsahuje odporúčaciu doložku MŠ.

17,64 €Pridať

 

1K199007A - Učebnica fyziky pre 8-ročné gymnáziá : Magnetizmus

Učebnica pre 8-ročné gymnáziá. Obsah je spracovaný formou textov, kreslených obrázkov a cvičení a obsahuje kompletný prierez učivom Magnetizmus. Učebnica je vytvorená podľa platných učebných osnov pre ZŠ a obsahuje odporúčaciu doložku MŠ.

17,64 €Pridať

 

1K199008A - Učebnica fyziky pre 8-ročné gymnáziá : Periodické deje

Učebnica pre 8-ročné gymnáziá. Obsah je spracovaný formou textov, kreslených obrázkov a cvičení a obsahuje kompletný prierez učivom Periodické deje. Učebnica je vytvorená podľa platných učebných osnov pre ZŠ a obsahuje odporúčaciu doložku MŠ.

17,64 €Pridať

 

1K199009A - Učebnica fyziky pre 8-ročné gymnáziá : EM žiarenie a častice mikrosveta

Učebnica pre 8-ročné gymnáziá. Obsah je spracovaný formou textov, kreslených obrázkov a cvičení a obsahuje kompletný prierez učivom Elektromagnetické žiarenie a častice mikrosveta. Učebnica je vytvorená podľa platných učebných osnov pre ZŠ a obsahuje odporúčaciu doložku MŠ.

20,53 €Pridať

 

1K199010A - Pracovné listy pre ZŠ, 6.ročník

Pracovné listy pre ZŠ, 6.ročník, Vlastnosti látok. Obsah: návody riešenia a vysvetlenia jednoduchých experimentov, založených na využití pomôcok, ktoré sú ľahko dostupné. Tématický obsah experimentov: Prelievanie vzduchu a plynu, Fúkanie guľôčky do fľašky, Guľôčky v oleji, Plávanie kovovej spinky na vode, Pružnosť mydlovej blany, Plávajúca plechovka, Karteziánsky potápač, Galileiho teplomer, Prelievanie vody z fľaše do fľaše, Horenie sviečky, Papierový most, Odraz lopty, Balansujúci vtáčik na bidle.

22,20 €Pridať

 

1K199011A - Pracovné listy pre ZŠ, 7.ročník

Pracovné listy pre ZŠ, 7.ročník, Teplo a skupenské premeny. Obsah: návody riešenia a vysvetlenia jednoduchých experimentov, založených na využití pomôcok, ktoré sú ľahko dostupné. Tématický obsah experimentov: Čo drží viečko na zaváraninovej fľaške, Ako udržať vodu v prevrátenom pohári, Prečo je problém zodvihnúť papier, Odfúknutie fľašiek od seba, Vybratie valčeku von z otvoru hranola, Nabratie vody do prevrátenej fľašy, Čo horí na sviečke, Problém vriacej vody v injekčnej striekačke, Prečo mydlové bubliny praskajú, Zdvihnutie ľadu pomocou špajdle, Určenie dotykom čo bude teplejšie ?, Zapaľujeme papier, Odrezaný plameň sviečky, Zohriaty vzduch a nárast tlaku

22,20 €Pridať

 

1K199012A - Pracovné listy pre ZŠ, 8.ročník

Pracovné listy pre ZŠ, 8.ročník, Optika. Obsah: návody riešenia a vysvetlenia jednoduchých experimentov, založených na využití pomôcok, ktoré sú ľahko dostupné. Tématický obsah experimentov: Tieň, polotieň, Obraz za zrkadlom, Čo je za akváriom, Zrkadlový obraz obrátený a zväčšený a zmenšený, Zväčšenie a zmenšenie obrazu pomocou spojky, Pohľad cez rozptylku, Rozpoznanie krátkozrakosti a ďalekozrakosti, Skladanie farieb.

22,20 €Pridať

 

1K199013A - Pracovné listy pre ZŠ, 9.ročník

Pracovné listy pre ZŠ, 9.ročník, Elektrina a magnetizmus. Obsah: návody riešenia a vysvetlenia jednoduchých experimentov, založených na využití pomôcok, ktoré sú ľahko dostupné. Tématický obsah experimentov: Zelektrizovanie balónov, Pohyb predmetov (bublina, vrtuľka) elektrostatickým pôsobením, Elektrostatický zvonček, Elektrizovanie dotykom, Telesá sa elektrostatick odpudzujú, Je celý magnet magnetický?, Ako sa dá z klinca urobiť magnet, Magnetické pole bez magnetu, Magnet a cievka, Pohyb vodičom s prúdom, Elektromotor, Otáčanie vodivého kotúča na vode.

22,20 €Pridať

 

1K199014A - Interaktívny vyučovací balík - Fyzika

Balík obsahuje sadu 10 ks výukových DVD z rôznych oblastí fyziky. Každé DVD je rozdelené na podkapitoly s podrobnejšími témami. Filmy obsahujú pokusy i názorné animácie, ktoré sú často vytvorené zo zobrazenej reality. Pre znázornenie fyzikálnych javov slúžia aj zábavné hrané scénky - fyzikálne grotesky. Dôraz je na prepojenie fyzikálnej teórie s reálnym svetom a predovšetkým technikou. Obsiahnuté témy: Kinematika a dynamika, Trenie, Pôsobenie síl, Telesá v gravitačnom poli, Tekutiny, Kmitanie, Vlnenie, Zvuk, Šírenie svetla, Optika

756,00 €Pridať

 

1K199015A - Interaktívny vyučovací balík - Prvouka

Balík obsahuje: 1 ks Film na DVD v slovenskom jazyku s témou Vysokých Tatier, 1 ks DVD v slovenskom jazku s témou rieky Dunaj, 1 sadu DVD v slovenskom jazyku s témou "Život". 5ks Interaktívny vyučovací balík o ľudksom tele a jeho funkciách s animáciami, obsahuje tématické okruhy funkcie ľudského tela: Stavba ľudského tela, Koža, Pohybová sústava, Tráviaca sústava, Dýchacia sústava, Obehová sústava, Vylučovacia sústava, Zmyslové orgány, Hormonálna sústava, Rozmnožovanie. A tiež 5 ks Interaktívny vyučovací balík s témou prvouky s 3D animáciami pre žiakov prvého stupňa základných škôl. Pomocou interaktívnych úloh sa žiaci oboznámia s domácimi a divými zvieratami, ako aj ich mláďatami, ich vývojom a rozdielmi medzi cicavcami a vtákmi. Obsahuje tématické okruhy: Domáce zvieratá, Zoskupovanie (cicavce - vtáky), Zvieratá a ich mláďatá, Časti tela, Vtáky, Ryby, Obojživelníky, Plazy a ich porovnávanie. Ďalej 5 ks plnofarebnú encyklopédiu biológie v slovenskom jazyku, s rozsahom 250 strán.

1 254,00 €Pridať

 

1K199016A - Interaktívny vyučovací balík - Chémia

Balík obsahuje: sadu 3 ks filmov na DVD s chemickou tématikov v celkovej dĺžke trvania 220 min, rozdelenej na pokusy, z ktorých žiadny nepresiahne 15 min. Obsah tém: rýchlosť chemických reakcií, delenie zmesí, elektrolýza, kovy, nekovy, soli, oxidy, prírodné látky, syntetické látky, proces korózie. 5 ks Interaktívneho vyučovacieho balíka o stavbe chemických látok v slovenskom jazyku s animáciami, nákresami, obrazmi, modelmi potrebnými k znázorneniu procesov na úrovni atómov a molekúl. Obsahuje tématické okruhy: Modely atómu, Stavba atómu, Stavba elektrónového obalu, Vznik elektrónového obalu atómu, Periodická sústava, Iónová väzba, Kovalentná väzba, Stavba molekúl, Kovová väzba. Ďalej 5 ks Interaktívneho vyučovacieho balíka o skupenstve chemických látok v slovnenskom jazyku s animáciami. Obsahuje tématické okruhy: Plyny, Kvapaliny (charakteristika, rozpustnosť, saturácia), Pevné látky (kryštalické mriežky atómové, iónové, kovové, molekulárne, uhlíkové), ďalej 4 ks Encyklopédie chémie obsahujúcej farebné schémy a ilustrácie doplnené textovými vysvetlivkami uľahčujú pochopenie problematiky, pretože aj najzložitejšie javy sa podávajú jednoducho, zrozumiteľne a prístupne.

1 254,00 €Pridať

 

1K199017A - Interaktívny vyučovací balík - Biológia - Ľudské telo a jeho funkcie

Výukový interaktívny program na oboznámenie sa s funkciami ľudského tela, pre pochopenie fungovanie orgánov. 3D animácie, pomôcka pri ukážke procesov, ktoré sú bez prezentácie ťažko pochopiteľné (napr.: nervová sústava, obehová sústava a činnosť srdca). Tématické okruhy: Stavba ľudského tela, Koža, Pohybová sústava, Tráviaca sústava, Dýchacia sústava, Obehová sústava, Vylučovacia sústava, Zmyslové orgány, Hormonálna sústava, Rozmnožovanie

110,40 €Pridať

 

1K199018A - Interaktívny vyučovací balík - Chémia - Skupenstvá látok

Balík obsahuje tematické okruhy: Plyny, Kvapaliny (charakteristika, rozpustnosť, saturácia), Pevné látky (kryštalické mriežky atómové, iónové, kovové, molekulárne, uhlíkové).
Učivo obsahuje najdôležitejšie stručné informácie, nákresy, obrazy, modely potrebné k znázorneniu, animácie procesov na úrovni atómov a molekúl a interaktívne praktické úlohy.

110,40 €Pridať

 

1K199019A - Interaktívny vyučovací balík - Nemecký jazyk

Balík interaktívny program Nemecký jazyk pre začiatočníkov a stredne pokročilých obsahuje: gramatiku, čítanie a písomné interaktívne cvičenia. Tématické okruhy: Persönliche Informationen, Familie, Zu Hause, Schule, Tägliche Routine, Freizeitaktivitäten, Essen und Trinken, Ferien, Urlaub, Kleidung, Gesundheit, Krankheiten. .

110,40 €Pridať

 

1K199020A - Interaktívny vyučovací balík - Fyzika - Optika

Balík obsahuje tematický okruh Optika. Pomocou animácií a úloh sa dajú demonštrovať rozličné fyzikálne javy a uskutočňovať rôzne merania. Tematické okruhy: Vlastnosti svetla, odraz svetla, zrkadlo, refrakcia, obraz v zrkadle, disperzia-rozptyl, optické nástroje.

110,40 €Pridať

Strana č.12