Odborné učebne > Školenia

KVANT spol. s r.o.

V tejto časti nájdete prehľadne usporiadanú ponuku nábytku, sád učebných pomôcok a samostatných učebných pomôcok a vybavenia pre ZŠ.
Uvedené ceny sú platné do 31.12.2018 a slúžia ako podklad pre vypracovanie Predpokladanej hodnoty zákazky (prieskumu trhu).
Ponúkané sady sú vzorové, odporúčané ako najvhodnejšie pre výučbu polytechniky, fyziky, biológie a chémie. Na základe požiadavky zákazníka sú sady modifikovateľné.

Zobrazené produkty: 1 - 10 z celkového počtu 10 (Počet strán: 1)
 

70000005 - Efektívne využitie digitálnych meracích senzorov pri vyučovaní chémie na ZŠ

Akreditované

1 704,00 €Pridať

 

70000006 - Využívanie moderných prostriedkov IKT vo výchovno-vzdelávacom procese.

Zdokonaliť profesijné kompetencie (zručnosti a spôsobilosti) pedagogických zamestnancov v oblasti práce a využitia moderných informačno-komunikačných a najmä interaktívnych technológií v súlade s najnovšími vedeckými a odbornými poznatkami, spoločenskými potrebami a požiadavkami na výkon pedagogickej činnosti.
Absolventi vzdelávania získajú prehľad o aktuálne používaných zariadeniach v oblasti IKT a interaktívnej techniky v edukačnej praxi a softvérovom vybavení k týmto zariadeniam. Nadobudnuté teoretické vedomosti a praktické zručnosti budú vedieť využiť pri spracovaní a prezentácii učebnej látky, ako aj pri tvorbe vlastných autorských interaktívnych materiálov. Pri vlastnej tvorbe a spracovaní učebnej látky v digitálnej a interaktívnej forme získajú praktické zručnosti a schopnosti aplikovať nadobudnuté znalosti do výchovno-vzdelávacieho procesu a flexibilne adaptovať svoje nové odborné znalosti na meniace sa podmienky edukačnej praxe. Absolventi dokážu využitím nových efektívnych metód a postupov urobiť vyučovanie pútavejším, motivovať študentov ku ďalšiemu štúdiu a zvýšiť ich participáciu a angažovanosť.
V cene je obsiahnutý študijný materiál a didaktické prostriedky. Uvedená cena je konečná a zahŕňa všetky náklady spojené s realizáciou vzdelávacieho programu, vrátane DPH, lektora, administratívnych nákladov, stravy, dopravy a ubytovania účastníkov v mieste konania školenia. Skupinové školenie pre minimálne 10 zamestnancov. Cena je konečná pre jedného pedagogického zamestnanca.

1 704,00 €Pridať

 

70000008 - Efektívne využitie digitálnych meracích senzorov pri vyučovaní fyziky na ZŠ

Akreditované

1 728,00 €Pridať

 

70000009 - Efektívne využitie digitálnych meracích senzorov pri vyučovaní biológie na ZŠ

Akreditované

1 728,00 €Pridať

 

VP-007 - Kľúčové prvky výučby podľa aktuálnych učebníc Fyziky 6.a 7. roč. ZŠ

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov zamerané na Kľúčové prvky výučby podľa aktuálnych učebníc Fyziky v rozsahu 55 vyučovacích hodín.
Cena na účastníka kurzu s DPH vrátane materiálu, publikácií a pomôcok na akciu, nájomného za prednáškové priestory a iné náklady.

1 500,00 €Pridať

 

VP-008 - Kľúčové prvky výučby podľa aktuálnych učebníc Fyziky 8. a 9.roč. ZŠ

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov zamerané na Kľúčové prvky výučby podľa aktuálnych učebníc Fyziky v rozsahu 55 vyučovacích hodín.
Cena na účastníka kurzu s DPH vrátane materiálu, publikácií a pomôcok na akciu, nájomného za prednáškové priestory a iné náklady

1 500,00 €Pridať

 

VP-009 - Kompetenčné vzdelávanie Biológie pre ZŠ

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov zamerané na Kľúčové prvky výučby podľa aktuálnych učebníc Biológie v rozsahu 55 vyučovacích hodín.
Cena na účastníka kurzu s DPH vrátane materiálu, publikácií a pomôcok na akciu, nájomného za prednáškové priestory a iné náklady

1 500,00 €Pridať

 

VP-010 - Kompetenčné vzdelávanie Chémie pre ZŠ

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov zamerané na Kľúčové prvky výučby podľa aktuálnych učebníc Chémie v rozsahu 55 vyučovacích hodín.
Cena na účastníka kurzu s DPH vrátane materiálu, publikácií a pomôcok na akciu, nájomného za prednáškové priestory a iné náklady

1 500,00 €Pridať

 

VP-011 - Kompetenčné vzdelávanie Matematiky pre ZŠ

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov zamerané na Kľúčové prvky výučby podľa aktuálnych učebníc Matematiky v rozsahu 55 vyučovacích hodín.
Cena na účastníka kurzu s DPH vrátane materiálu, publikácií a pomôcok na akciu, nájomného za prednáškové priestory a iné náklady

1 200,00 €Pridať

 

VP-012 - Kompetenčné vzdelávanie pre 1.stupeň ZŠ

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov zamerané na rozvoj gramotností žiakov primárneho vzdelávania v rozsahu v rozsahu 55 vyuč.hodín;
Cena na účastníka kurzu s DPH vrátane materiálu, publikácií a pomôcok na akciu, nájomného za prednáškové priestory a iné náklady

900,00 €Pridať